Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie

Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 34

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stargardzie działa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W swojej działalności skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu trzech stacji w województwie zachodniopomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.