Nowe emerytury stażowe: 27.03.2021. Co najmniej 120 proc. emerytury minimalnej bez osiągnięcia wieku. Zagwarantuje je Nowy Ład?

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Gdyby przepis ten wszedł w życie przed 1 marca 2021 roku, najniższa emerytura stażowa wynosiłaby najprawdopodobniej 1 560 zł. Fakt ogromnego zainteresowania projektem pokazuje, że osób zaczynających pracę w Polsce w młodym wieku jest naprawdę dużo! Czas na to by prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. Jakie są na to szanse?
Gdyby przepis ten wszedł w życie przed 1 marca 2021 roku, najniższa emerytura stażowa wynosiłaby najprawdopodobniej 1 560 zł. Fakt ogromnego zainteresowania projektem pokazuje, że osób zaczynających pracę w Polsce w młodym wieku jest naprawdę dużo! Czas na to by prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. Jakie są na to szanse? Fot. Mariusz Kapała / Polska Press
Udostępnij:
Prezydent Andrzej Duda obiecał, że emerytury stażowe zapewni Polakom. W 2020 roku to się nie udało, prezydent nie zgłosił projektu ustawy, a projekt społeczny kancelaria przesłała rządowi. Nieoczekiwanie pojawiła się nowa nadzieja: nieoficjalnie mówi się, że wprowadzenie emerytur stażowych ma być częścią nowego programu rządowego określanego mianem Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego.

Prezentacja programu Nowy Ład przewidziana na 20 marca została odłożona ze względu na szybki wzrost zachorowań na COVID (trzecia fala). Musimy więc jeszcze poczekać czy nieoficjalne zapowiedzi wprowadzenia do polskiego obrotu prawnego instytucji emerytury stażowej staną się faktem, a przynajmniej będą pozycją w nowym programie rządu.

A co do tej pory działo się i dzieje w kwestii emerytur stażowych?
Niestety, w zakończonym 2020 roku nie udało się doczekać formalnego skierowania do Sejmu projektu ustawy o emeryturach stażowych. Powinien to zrobić prezydent, zgodnie ze swoją prerogatywą ustawodawczą, bo sam obiecał w toku kampanii wyborczej, że to zrobi, a hasło emerytury stażowe było jedną z najważniejszych obietnic wyborczych kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy.
Czas spełnić obietnicę. Tym bardziej, że wielu zainteresowanych, niecierpliwiąc się, media oskarża o rozdmuchiwanie sprawy, która wciąż jest przysłowiową burzą w szklance wody. Liczymy, że w końcu prezydent zajmie publicznie stanowisko w sprawie ustawy o emeryturach stażowych, bo na razie - nomen omen - nabrał wody w usta w tej sprawie.

Zawiedzione niespełnioną przez prezydenta obietnicą osoby próbują działać wspólnie. Na Facebooku np. zawiązała się grupa "Gdzie nasze obiecane emerytury stażowe panie prezydencie Duda"."Chcemy przez działalność naszej grupy nagłośnić i wymóc sprawę emerytur stażowych obiecanych przez przez pana prezydenta Dudę dwukrotnie w umowie społecznej z NSZZ Solidarność w roku 2015 i 2020 Nasza grupa to grupa ponad podziałami politycznymi nie interesuje nas jakie masz poglądy polityczne , religijne , społeczne to twoja prywatna sprawa To grupa ścisłe tematyczna politykę wspieranie opcji politycznej zostaw sobie za drzwiami . Tu walczymy o nasze emerytury stażowe i to jest priorytet tej grupy" - piszą organizatorzy.

Bernadetta Z.: "Mam 57 lat i ponad 41 lat pracy.Czekam z utęsknieniem na emeryturę nawet najniższą.Jestem schorowana i nie mam sil do pracy".

Marek O.: "Mam 62 lata i 41 lat składkowych".

Beata S.: "Mój mąż ma 43 skończone lata pracy , a wiek 58 lat".

Więcej można się dowiedzieć pod aktywnym (klikając) linkiem niżej:

Pod koniec września 2020 r.grupa obywateli (zastrzegli swoje dane), by ułatwić rozwiąaanie problemu złożyła w Kancelarii Prezydenta własny projekt ustawy oraz petycję.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej prezydenta RP, "Autorzy petycji postulują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez umożliwienie osobom z długim stażem pracy i latami składkowymi przechodzenie na emeryturę przed uzyskaniem ustawowego wieku emerytalnego – tj. emeryturę stażową. Zdaniem piszących wielu pracowników, mimo nieosiągnięcia wymaganego ustawowo wieku emerytalnego, wypracowało już swoje emerytury. Zdają sobie sprawę, że wysokość emerytury stażowej będzie niższa od pełnowymiarowej, ale uważają, że Polacy powinni mieć wybór dotyczący momentu przejścia na emeryturę, jeżeli będą mieli wypracowany odpowiedni staż pracy (35 dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn). Autorzy petycji przekazali również własny projekt ustawy w tym zakresie wraz z jego uzasadnieniem".

Kancelaria jednak przekazała petycję "stosownym komórkom KPRP w celu przeanalizowania zgłoszonego postulatu" - poinformowało Biuro Dialogu i Korespondencji.
Prezydent zrobił więc unik, jakby to nie on składał obietnicę swoim wyborcom!

PRAWO DO ZMIANY. Kliknij i przeczytaj!

W sondażach opinii publicznej dotyczących zaufania do polityków prezydent Andrzej Duda sporo stracił. Logika wskazuje, że podejmie jakieś działa dla odbudowy wizerunku. Z pewnością takim byłoby spektakularne złożenie w Sejmie projektu własnej ustawy – projekt ustawy o emeryturach stażowych byłby doskonałym tego typu posunięciem. Może więc w końcu w najbliższych dniach wszyscy, którzy niecierpliwie czekają na emerytury stażowe będą mogli przekonać się, że rzeczywiście coś się z nimi dzieje…

W Polsce wiele osób rozpoczyna pracę zawodową bardzo wcześnie. Właściwie już nawet piętnastolatkowie w szkole zawodowych w ramach zajęć warsztatowych pracują jak dorośli pracownicy. Wiele osób nie poprzestaje na jednej umowie o pracę, ale zatrudnionych jest często na dwóch etatach. Takie osoby powinny mieć prawo do emerytury stażowej – w starym systemie emerytalnym nawet staż był ustalany (tzw. lata składkowe i nieskładkowe) i uwzględniany w wymiarze emerytury.
Być może stąd fałszywy stereotyp, że ZUS (państwa) nie stać na emerytury stażowe. W nowym systemie wymiar emerytury i tak jest ustalany na podstawie zgromadzonego kapitału z opłacanych składek ZUS. Stąd wystarczy np. proponowane przez związki zawodowe ograniczenie co do wysokości minimalnej emerytury stażowej, by wszystko odbywało się w ramach obecnie funkcjonującego systemu i nie generowało dla ZUS żadnych dodatkowych obciążeń z tytułu emerytur stażowych.
W przeciwnym przypadku fałszywe opowieści, że państwa nie stać – sugerujące, że uprawnieni do emerytur stażowych dostaliby jakikolwiek przywilej – mają drugie dno; w gruncie rzeczy zmuszając do pracy aż do osiągnięcia arbitralnie ustalonego wieku emerytalnego osoby o zgromadzonym już przez wcześniejszą i intensywniejszą pracę dużym kapitale w ZUS tak naprawdę system je w sposób nieuprawniony wykorzystuje. Mówiąc najprościej, takie osoby są dyskryminowane względem innych.

Emerytura stażowa przed ukończeniem sześćdziesięciu lat

Czas na to by prezydencki projekt ustawy trafił do Sejmu. Jakie są na to szanse? Założenie prezydenckiego projektu jest proste: przepracowałaś 35 lat, przepracowałeś 40 lat – przechodzisz na emeryturę kiedy tylko chcesz, bez oglądania się na wiek. Ważne, że przez tyle lat podlegaliście obowiązkowi – lub dobrowolnie odprowadzaliście składkę emerytalną do ZUS. Wpłynęła ostatnia składka, osiągnęliście staż 35 lub 40 lat, możecie składać wniosek o emeryturę. Gdyby przepis ten wszedł w życie przed 1 marca 2021 roku, najniższa emerytura stażowa wynosiłaby najprawdopodobniej 1 500 zł.

Ciągle czekamy by prezydent swoją obietnicę przekształcił z projekt gotowej ustawy, która trafi do Sejmu i zostanie szybko uchwalona. Ponieważ czas mijał a projektu nie było, został opracowany gotowy społeczny projekty ustawy o emeryturach stażowych i wraz z petycją w tej sprawie przekazany do prezydenta. Wszyscy czekają, że prezydent Andrzej Duda przekaże go jako swój projekt do Sejmu.

Przejście na tzw. emeryturę stażową byłoby przywilejem czyli byłoby dobrowolne. Ponieważ wciąż wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału, to każdy kto chce mieć większą emeryturę powinien patrzeć nie tylko na swój wiek, ale i zgromadzony ze składek kapitał, na podstawie którego ZUS wyliczy mu wysokość comiesięcznej emerytury. Każdy dodatkowy miesiąc pracy, o latach już nie wspominając to wyższa emerytura - nie tylko dlatego, że na emerytalne konto pracującego wpłyną jeszcze dodatkowe składki, ale i dlatego, że wyliczając wysokość emerytury ZUS podzieli zgromadzone pieniądze przez mniejszą liczbę miesięcy hipotetycznego wieku mężczyzny lub kobiety wynikającego z aktualnych tablic śmiertelności.

Takie rozwiązanie jest obecnie rozważane jako uzupełnienie obecnego systemu emerytalnego. Obecnie, jak wiadomo by przejść na emeryturę – poza np. służbami mundurowymi – trzeba mieć ukończone 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna.

Obecnie w przypadku osób wcześnie zaczynających pracę bywa, że staż pracy bliższy jest pięćdziesięciu lat niż ledwie czterdziestoletni.

Pomysłodawcą jest prezydent Andrzej Duda, którego popiera związek zawodowy „Solidarność”, dodając jednak własny warunek – zgromadzony na koncie emeryta stażowego kapitał musi pozwalać na wypłatę emerytury w wysokości co najmniej 120 proc. aktualnie obowiązujące najniższej emerytury.

Minimalna emerytura stażowa: 120 procent najniższej emerytury

To wynika z obawy, że pieniądze zgromadzone ze składek emerytalnych osób przechodzących na emeryturę przed sześćdziesiątką będą niewielkie i w konsekwencji emerytura będzie groszowa.
Niskie emerytury z ZUS to zresztą główny powód, dla którego wciąż szukane są rozwiązania, które miałyby być nowym prawem emerytalnym i poprawić sytuację materialną zwłaszcza osób otrzymujących najniższe emerytury. Tymczasem stan finansów publicznych nie pozwala bowiem na zwiększenie dopłat do emerytur z budżetu państwa. COVID stawia pod znakiem zapytania wypłatę obiecanych już i zapisanych w prawie trzynastych emerytur i czternastych emerytur – prawo prawem, ale nie wiadomo czy do budżetu w przyszłym roku wpłynie dostatecznie dużo pieniędzy, by sfinansować takie programy socjalne i coraz głośniej rozważa się ich zawieszenie.

Emerytury 2021: dużo niewiadomych

Zresztą nie jedyna niewiadoma – wciąż nie zostały dokończone prace nad likwidacją OFE, z których pieniądze według pierwotnie przyjętej przez Sejm ustawy miały trafić na prywatne indywidualne konta emerytalne już w czerwcu br.

Wiadomo za to ile wyniesie waloryzacja emerytur od marca 2021 – wskaźnik 3,84 proc. zapisany jest bowiem w projekcie ustawy budżetowej przedstawionej przez rząd. Gdyby nie inflacja na poziomie 3-4 proc. wyglądałoby to nieźle, ale w praktyce wiele cen kluczowych w portfelu emeryta, np. energia, wywóz śmieci i inne opłaty związane z mieszkaniem, nie mówić już o lekach – rosną dużo wyżej ponad wskaźnik inflacji i planowanej waloryzacji.

Emerytury stażowe 2021 – co najmniej 1 500 zł

Wracając do nowego projektu emerytur stażowych, gdyby one obowiązywały już dziś, najniższa emerytura stażowa dla kobiety, która przepracowała 35 lat wynosiłaby obecnie 1 440 zł, podobnie jak dla mężczyzny, który przepracował 40 lat, niezależnie od ich wieku.

Natomiast gdyby doszło do podwyższenia najniższej emerytury od 1 marca 2021 r. do kwoty 1 250 zł, najniższe emerytury stażowe wynosiłyby (po spełnieniu warunku stażu pracy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) 1 500 zł.

Chcesz być szybko i dobrze poinformowany w sprawie pieniędzy: zarabiania, oszczędzania, wydawania, inwestowania? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku!

Okazje

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

miejsce #2

Catrice

Catrice Kalendarz Adwentowy DIY 2021

327,99 zł122,00 zł-63%
miejsce #3

Emporio Armani

Naszyjnik EMPORIO ARMANI - EG3421710 Złoty

649,00 zł379,00 zł-42%
miejsce #4

Idealna dziewczyna - Carrie Blake

34,09 zł21,77 zł-36%
miejsce #5

Niestosowne zachowanie

37,44 zł25,23 zł-33%
miejsce #6

Guess

Brelok GUESS - RW7397 P1401 FUCHSIA

189,00 zł129,00 zł-32%
miejsce #7

Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi Rękawiczki Damskie GU-02R-16E2-V249 Czarny

1 179,00 zł829,00 zł-30%
miejsce #8

Patrizia Pepe

Patrizia Pepe Kolczyki 2VA331/A5W3-J3AG Srebrny

279,00 zł199,00 zł-29%
miejsce #13

adidas

Adidas Drążek Do Masażu Niebieski Adtb-11608Bl

65,01 zł63,05 zł
miejsce #15

De Funes Cz.2 Pakiet (7DVD)

566,27 zł
Materiały promocyjne partnera

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

miejsce #1

DKNY

DKNY Etui na słuchawki Air Pod Dangle R13SJP78 Czarny

209,00 zł129,00 zł-38%
miejsce #3

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Rękawiczki Męskie Corporate Gloves AM0AM06586 Szary

229,00 zł149,00 zł-35%
miejsce #5

Victorinox

Victorinox Camper 1.3613

149,00 zł102,47 zł-31%
miejsce #7

Tengtools

Tengtools Zestaw Wkrętaków Teng Tools Md910N (185880101)

312,99 zł280,00 zł-11%
miejsce #8

DJI

Dji Mini SE (CPMA0000032201)

1 662,00 zł1 489,00 zł-10%
miejsce #17

Swiza Sh03 R-Tt Ksh.0070.1000

169,99 zł
miejsce #20

STR8

Str8 Zestaw Kosmetyków Original

53,50 zł
Materiały promocyjne partnera

Słodki prezent sprawdzi się na pewno

miejsce #1

Lindt

Lindt Mini Pralines 100G

38,57 zł21,99 zł-43%
miejsce #3

Wedel

Wedel E.Wedel Pralina Coffee Box 100G

19,08 zł12,49 zł-35%
miejsce #4

Storck

Storck Merci Bombonierka z czekoladkami 400g

38,57 zł29,99 zł-22%
miejsce #5

Milka

Milka Czekolada Toffee Wholenuts 300G

14,99 zł11,67 zł-22%
miejsce #6

Green Touch

DUŻY KOSZ PREZENTOWY ZESTAW HERBAT POWIDŁA TRUFLE

379,00 zł349,00 zł-8%
miejsce #7

Lindt

Lindt Lindor Kokos 200g

23,99 zł22,40 zł-7%
miejsce #8

Milka

Milka Czekolada Mleczna Peanut Caramel 276 G

14,89 zł13,99 zł-6%
miejsce #15

Lindt

Lindt Mini Pralines 180G

47,45 zł
Materiały promocyjne partnera

Książka w prezencie? Świetny pomysł

miejsce #1

Znienawidzony futbolista

39,90 zł11,95 zł-70%
miejsce #2

Dzienniki T.1 Lata 1944-1960

84,51 zł31,34 zł-63%
miejsce #4

MAROKO.Inspirator podróżniczy

32,99 zł15,41 zł-53%
miejsce #5

Meksyk - Praca zbiorowa

49,99 zł25,90 zł-48%
miejsce #6

Mózg jak brzytwa

34,90 zł20,25 zł-42%
miejsce #7

Dziennik 1949-1956 T.2 Sandor Marai w.2020

66,33 zł39,78 zł-40%
miejsce #9

Masoni

53,49 zł34,91 zł-35%
miejsce #11

Grzegorz VII

62,10 zł41,41 zł-33%
miejsce #13

Kosmos. My i tajemnica nieskończoności

57,62 zł41,93 zł-27%
miejsce #14

Atlas Samochodowy Polski Praca Zbiorowa Nowa

33,39 zł24,35 zł-27%
miejsce #15

Choroby i szkodniki drzew i krzewów owocowych

27,64 zł20,58 zł-26%
miejsce #16

MEKSYK zŁOTA SERIA

49,90 zł37,64 zł-25%
miejsce #17

Dziewczyna na miesiąc - Audrey Carlan

23,14 zł21,94 zł
miejsce #19

Pani mi mówi niemożliwe

24,56 zł
Materiały promocyjne partnera

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

miejsce #3

ADIDAS ACTIVE BODIES 100ml

117,99 zł50,99 zł-57%
miejsce #7

Jesus Del Pozo HALLOWEEN MAN 125ml

219,99 zł139,99 zł-36%
Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

miejsce #2

Homedics

Homedics BMSC-4600H-EU

729,99 zł599,00 zł-18%
miejsce #3

Homedics

Homedics SGM-1600H GEL 2w1

899,99 zł845,49 zł-6%
miejsce #4

Medisana

Medisana MCN 88930

419,00 zł
miejsce #5

Beurer

Beurer FB 50

378,99 zł
miejsce #6

Malatec

MALATEC PISTOLET DO MASAŻU

227,00 zł
Materiały promocyjne partnera

UOKiK i Inspekcja Handlowa będą monitorować ceny w sklepach.

Wideo

Materiał oryginalny: Nowe emerytury stażowe: 27.03.2021. Co najmniej 120 proc. emerytury minimalnej bez osiągnięcia wieku. Zagwarantuje je Nowy Ład? - Strefa Biznesu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie